YÜCE KUR’AN’IN MANASI VE MESAJI

TEKNİK ÖZELLİKLER:

ISBN: 978-605-9307-02-4

Yazar Adı: Abdullah AKGÜL

Yayın Evi: Furkan Neşriyat

Basım Yeri: İstanbul

Baskı: 12

Kâğıt Cinsi: samua

Kâğıt Gramajı: 70 gr.

Boyut:  17 x 25 cm

Sayfa Sayısı: 664   

Dili: Arapça – Türkçe

Mehmet Akif Ersoy’un temennisiyle: “Asrın idrakine söylettirilen..” Kur’an-ı Kerim Meali hazırlandı! 

Rabbani Yaklaşım ve Anlayışımızla
YÜCE KUR’AN’IN MANASI VE MESAJI

Türkçe Mealimizin:
Ayet ayet, kelime kelime üzerinde düşünüp irdelenerek, Allah’ın Kelâmına en doğru ve en doyurucu anlamı vermeğe azami gayret göstererek, gerekli ekleme ve düzenlemeler yapılmış olan 12. Baskısı yapılmıştır.

 

 

AHMET AKGÜL ÜSTADIMIZIN MEALİNDEKİ
BAZI İLGİNÇ VE ORİJİNAL SAPTAMALAR

 1. Şuurlu ve Onurlu Müslümanın; koyun gibi güdülmek değil demokratik seçimlerle gözetilmek ve yönetilmek istemesi gerekir: (Bak: Bakara Suresi: 104. Ayet)
 2. Laikliğin Kur’ani temelleri: (Kasas Suresi: 55, Bakara Suresi: 256, Yunus Suresi: 99, Ğaşiye Suresi: 21-22, Kafirûn Suresi: 6. Ayetleri)
 3. Olgunlaşma çağına erişmeyen kız çocuklarının evliliğinin yasak edilmesi: (Nisa Suresi: 6. Ayet)
 4. Bazı ayetlere verilen alâkasız, hatta edebe aykırı yorumların düzeltilmesi: (Nebe Suresi: 33. Ayet, Sâd Suresi: 52. Ayet)
 5. ABD’deki 11 Eylül hadisesine Kur’an’da işaret edilmesi: (Âdiyât Suresi: 1-5)
 6. Zalimler ve hainler dışında hiçbir din ve düşünce mensubuna peşin düşmanlık edilmemesi (zalimler dışında hiç kimseye düşmanlık yapılmayacak) prensibi: (Bakara Suresi: 193. Ayet, Maide Suresi: 51. Ayet)
 7. Kur’an’ın Siyonist kesimlerle, samimi Yahudileri ayrı göstermesi: (Bakara Suresi: 46, 62 ve 121, Âl-i İmrân Suresi: 112-144, A’raf Suresi: 159 ve 168-169, Mümtehine Suresi: 8-9, Fatiha Suresi: 7, Maide Suresi: 51-52. Ayetleri)
 8. Tesettürün “farziyet” emri, başörtüsünün ise bir “fazilet” emri olduğu gerçeği: (Ahzâb Suresi: 59, A’raf Suresi: 26. Ayetleri)
 9. Kur’an’da Cumhuriyet ve Demokrasi ilkeleri: (Şurâ Suresi: 38 ve 39. Ayetleri)
 10. “Peygamber Efendimiz; Miraç’ında göğe yükselmemiştir ve bu konuda ayet yoktur” iddiasına Kur’an’ın cevap vermesi: (İsrâ Suresi: 1 ve 93. Ayetleri)
 11. İslam’ın; Kölelik ve Cariyeliği kaldırdığı ayetler: (Mücâdele Suresi: 3. Ayet)
 12. Kur’an’da recm (zina edenlerin taşlanarak öldürülmesi)nin delili mevcut değildir! (Nisa Suresi: 25. Ayet)
 13. Çok eşlilik; İslam’ın bir emri ve Allah’ın bir farzı değil, sadece özel şartlara ve ihtiyaçlara bağlı bir RUHSAT yerindedir. Ve bu ruhsatta; resmi makamların izni ve resmi nikâh şartı getirilmiştir: (Nisa Suresi: 3. Ayeti)
 14. İsrail’in tekrar devlet olacağına ve ancak azgınlaştığı için yeniden yıkılacağına Kur’an’da işaret edilmiştir: (İsrâ Suresi: 4-7 ayetleri ve İsrâ: 104. Ayeti)
 15. Rahmân Suresi’nde 31 kere geçen: “Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız!?” ayeti; uyarı ve hatırlatma için tekrarlandığı gibi, her biri ayrı bir mana ve mesaj da içermektedir. Bu gerçek ilk defa bizim mealimizde belirtilmiştir. (Bak: Rahmân Suresi: 13-77 Ayetleri)
 16. Demir (İridyum) madenine işaretler: (Hadid Suresi: 25. Ayet)
 17. Evren’in (Galaksi ve Sistemlerin) işleyişi: (Âl-i İmrân suresi: 190, Ra’d Suresi: 2, Fussilet Suresi: 12, Kaf Suresi: 6. Ayetleri)
 18. Sinyallerle Haberleşme (Mantıkut-tayr) ve akıllı telefon teknolojisi: (Neml Suresi: 15-20 Ayetleri)
 19. Görüntü gibi eşyanın naklinin de mümkün olabileceği (Belkıs’ın tahtı): (Neml Suresi: 38-44 Ayetleri)
 20. Tarihte de üstün medeniyetler ve teknolojik gelişmeler yaşanmıştı. Ancak inanç ve ahlâk olmayınca bunlar işe yaramamıştı. (Ahkaf: 26. Ayeti)