YAKUP GÖZÜBÜYÜK KİMDİR?

1986 yılında Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde doğan Yakup Gözübüyük, 1988 yılında ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Zorlu bir dönemin ardından İlk ve Ortaokulunu Çakabey İlköğretim Okulu ve Kartal Öğretmen Salih Nafız Tüzün İlköğretim Okulu’nda, Liseyi ise Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’inde okudu ve dereceyle tamamladı. Bu süre zarfında bir yandan öğrenimine devam ederken, diğer yandan aile şirketinde iş hayatını ve hayatın zorluklarını bizzat yaşadı. 2000’li yılların başında Araştırmacı-Yazar Üstad Ahmet Akgül ile tanıştı ve onun ders ve hizmet halkasına katıldı. Meşhur katsayı engeline takıldığından, üniversite sınavlarında iyi bir derece yapmasına rağmen yükseköğrenimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitmek zorunda kaldı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü ham puan ile burslu kazandı. Üstadının nasihatlerini kulağına küpe yaptı ve Allah’ın izniyle “Şeref Derecesi” ile mezun olmayı başardı. Bu süre zarfında 2004 yılında yayın hayatına başlayan Milli Çözüm Dergisi’nin K.K.T.C. temsilciliğini yaptı ve yazıları yayınlanmaya başladı. Üniversite hayatı boyunca K.K.T.C. ESKAD’da (Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği) faal görevler aldı ve yöneticilik yaptı. Ayrıca Üniversite bünyesinde “Social Science Study Club” adlı öğrenci kulübü yönetiminde bulundu, ülke ve bölge sorunlarımız ve sorumluluklarımız şuuruyla düzenlenen konferansların organizasyonlarında yer aldı. Lisansını İstanbul’da yapamamanın hasreti ile Marmara Üniversitesi SBE Uluslararası İktisat Bilim Dalında Yüksek Lisansa başladı ve “Küresel Sisteme Tek Alternatif D-8 (Gelişmekte Olan Sekiz Ülke)” konulu bitirme projesi ile Yüksek Lisansını tamamladı. Bir dönem Milli Çözüm Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü görevini de yaptı. Yüksek Lisansına devam ederken Türk Havayolları’nda Uluslararası İlişkiler Uzmanı olarak işe başladı ve yarı devlet-yarı özel bir firmada çalışmanın getirisi olarak havacılık, müzakere, anlaşma ve yurtdışı önemli deneyim ve birikimler kazandı. Bu arada askerliğini, Afyonkarahisar’da yaptı.

Disiplinli ve çok yönlü bir babanın himayesinde hayata karşı olgunlaştı; Kutlu Lideri olarak tanıdığı ve hep sadık kaldığı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocasından; Hak yolunda ve halka hizmet şuuruyla mücadele ve metanet dersi aldı ve mevcut zulüm ve sömürü sistemi yerine adalet ve barış temelli bir dünyanın kurulacağına inandı; ve yine Üstadı Ahmet Akgül’ün yanında bu inancı olgunlaştı, adalet ve barış temelli bir dünya için çabalama gayreti yoğunlaştı. Ve asıl maksadın sadece dünyada izzet ve zafere ulaşmak değil, ahirette rıza-i ilahiye kavuşmak olduğu gerçeğini ve gereğini kavradı. Bu sırada ESAM (Milli Görüş temelli, Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi) İstanbul Teşkilatı kurucuları arasında yer aldı.

İşi icabı, dünyayı tanıma çabası ve sosyal sorumluluk programları kapsamında Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya’daki birçok ülkeye ziyaretler yaptı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın hazırladığı ve Üstad Ahmet Akgül’ün katkılar sunarak bir bütün halinde kitaplaştırdığı “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” adlı eserden ve özel sohbetlerden Adil Düzen Sistem Projesini anlamaya ve anlatmaya başladı. Özellikle Asya ve Afrika kıtalarında geri kalmış ülkelerde gözlemlediği siyonist sömürü ve zulüm düzenini ve sistemsel eksikliklerini saptadı ve bunların çözüm yollarının Adil Düzen Projeleri içerisinde olduğunu aktardı. Bu sebeple, bu ülkelere ulaşması ve zamanı geldiğinde uygulanmak üzere yetkililerce faydalanılması niyetiyle Adil Düzen kitabının İngilizce, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, İspanyolca, Farsça, Almanca ve Fransızca gibi faklı dillere tercüme edilmesi çalışmalarına katıldı. Ve yine Üstad Ahmet Akgül tarafından, çağın şartlarına ve insanlığın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde, 40 yılı aşkın çok özel bir titizlik ve dikkatle yazılan ve dirayetle yorumlanan “Yüce Kur’anın Manası ve Mesajı” isimli Kur’an Meali’nin Rusça ve İngilizce dillerine tercüme edilmesi ve yayınlanması çalışmalarına öncülük yaptı. Bütün sıkıntı ve sataşmalara rağmen haklı ve hayırlı bildiği Milli Görüş – Milli Çözüm çizgisinden hiç sapmadı.

Asrın Muallimi olarak bildiği Prof.Dr. Necmettin Erbakan’ın “Atom bombasıyla yıkamayacağınız Faizci Kapitalist Sistem ile insanlığı sömüren emperyalizmi ve Siyonizmi, Selem Senedi ile yıkabilirsiniz!” sözüne istinaden İstanbul Üniversitesi SBE İslam İktisadı ve Finansı Bilim Dalı’nda Doktora öğrenimine başladı ve “Selem Senedi” konu başlıklı tez hazırladı. Girişim cesareti, halka ve hayra hizmet gayreti yanında, oldukça edepli ve erdemli tavırlarıyla da, çevresinde ve hizmet ekibinde haklı bir saygınlık kazandı.

Çok iyi derecede İngilizce bilen yazarımız evli ve 2 çocuk babasıdır.