2020 yılı itibariyle yayın hayatına başlayan Adil Dünya Yayınevi ismini; din, dil, ırk, mezhep, ideoloji ayrımı yapmaksızın tüm insanlığın barış, huzur ve refah seviyesinde yaşayabilme idealinden almaktadır. Köleleştirici ve yozlaşmış sistemin ürünleri olan fikirlerin sınır tanımadan insanlığı pençesine aldığı bir çağda bu isim bilinçli olarak insanlığın hasretini çektiği bir muştu olması umuduyla seçilmiş bulunmaktadır.

Adil Dünya Yayınevi, yayıncılığın meşakkatli bir uğraş olduğu gerçeğinin de bilinciyle, insana dair olanı; “aklıselim”, “müspet ilim”, “tarihi birikim”, “vicdani kanaat ve tatmin”, “evrensel değişmez değerler” ve “ilahi dinin” ışığında, yeni ve bilinmeyen yönleriyle açığa çıkaran eserleri yayına hazırlayarak topluma sunmaktadır.

Hayatın, bozuk sistemler vasıtasıyla tıkanan kanallarının nasıl açılacağını, tahribatların nasıl onarılacağını ve toplumun nasıl huzura ve refaha kavuşturulacağını ele alan, inceleyen, tartışan ve çağın şartlarına ve insanlığın ihtiyaçlarına uygun orijinal çözümler üreten eserleri yayınlamak Adil Dünya Yayınevi’nin önceliği olmaktadır.

Yayınevimiz toplumsal sorunlar, siyaset, ekonomi, ahlak ve kültür alanında bizzat kendisinin yönettiği özgün çalışmaların kaleme alınmasını organize ederek, kaynak nitelikte eserlerin hazırlanmasına öncülük yapmaktadır.

Adil Dünya Yayınevi, uzun bir dönemdir toplumumuzun bilgi dağarcığını aşındıran ve fikri üretim kapasitesini adeta ipotek altına alan kısır, kalıpçı  ve tahribatçı egemen akımlara karşı yeni, sorgulayıcı, orijinal ve çözüm odaklı fikirleri ve girişimleri destekleyerek teşvikçi olmaktadır.

Yayıncılığın genel anlamda zorluklarının yanı sıra ülkemizde; kitaba, bilgiye, öğrenmeye, sorgulamaya karşı olan eğilimin, egemenlerce sürekli olarak kösteklendiği bir gerçektir. Adil Dünya Yayınevi olarak güçlüklerle dolu olduğunu bildiğimiz bu zorlu yolculukta bizi cesaretlendiren, yanımızda olacaklarını ve yardımlarını esirgemeyeceklerini bildiren dostlarımıza ve sevgili okurlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.